Nieuwe APV per 1 januari 2018

vrijdag 24 november 2017 15:45

De gemeenteraad neemt op 12 december 2017 een besluit over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hardenberg. Als de gemeenteraad de nieuwe APV vaststelt, treedt deze op 1 januari 2018 in werking. Dat heeft burgemeester Peter Snijders aan de gemeenteraad laten weten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen.

Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen en nieuwe bepalingen toevoegen. 

Besluit

Het college van B&W heeft nu een geheel nieuwe APV aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft de nieuwe APV besproken in de oriĆ«nterende ronde van 21 november jl.. Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2017.  De gemeenteraad besluit dan of de nieuwe APV wordt vastgesteld. 

Tijdens de oriĆ«nterende ronde heeft burgemeester Peter Snijders aangegeven dat, als de gemeenteraad de nieuwe APV op 12 december vaststelt, deze op 1 januari 2018 in werking treedt. Tot die tijd gelden de regels uit de huidige APV. 

De inwerkingtreding van de nieuwe APV wordt gepubliceerd op www.hardenberg.nl en op de gemeentelijke informatiepagina in de Dedemsvaartse Courant.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.