Zorg en welzijn

Waar kunnen we u mee helpen?

Voor het aanvragen van ondersteuning kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier van de gemeente Hardenberg.

Meer informatie

Samen Doen

De Samen Doen teams houden regelmatig inloopuur in hun gebied. Wie zich meldt met een vraag of probleem, krijgt een vast contactpersoon.

Meer informatie

Aanpak laaggeletterdheid

De gemeente Hardenberg zet zich in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteuning te bieden.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie

Jeugdlintje

Voor de tweede keer wordt het Jeugdlintje uitgereikt. Een speciale onderscheiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich hebben ingezet voor anderen.

Meer informatie