Detailhandelsstructuur

Om het economische voorzieningenniveau zodanig te versterken dat de consument in een hoogwaardig, aantrekkelijk en leefbaar winkelgebied zijn aankopen kan doen, is een overkoepelende structuurvisie opgesteld.

De Visie Detailhandelsstructuur is bedoeld voor detailhandel op het niveau van de gehele gemeente en geeft sturing aan marktwerking en ondernemersinitiatieven in de verschillende kernen.

De uitgangspunten in deze visie zijn:

  • Gezonde winkelvoorzieningen
  • Naar aard en schaal
  • Leefbaarheid